top of page

GET INVOLVED

SPONSOR EEN SCHOOL

Ondersteun ons als particulier of als bedrijf en help ons om een project op te zetten voor een school in het binnenland van Suriname. U helpt ons door het doneren van materiaal en-of het doneren van een financiële bijdrage. 

DONEER MATERIAAL

Doneer materiaal als kleding, knuffels, ballen, lesmateriaal, sport- en spelmateriaal. Ook andere materialen zijn welkom, maar overleg gerust met ons waar voor een komend project behoefte aan is.

DONEER GELD

Geld doneren is een optie waarmee we veelal onze materiaal transporten bekostigen of materiaal aanschaffen. Naast financiële donaties zijn wij ook geholpen met materiële bijdragen van sportmateriaal, kleding, knuffels, leer- en lesmateriaal. 

BEDRIJFS SUPPORT

Verbindt uw bedrijfsnaam aan een of meer projecten van Stichting Peek Waike en voel u verbonden met het geluk van de kinderen. Profiteer van de voordelen en weet u gewaardeerd door de Stichting en de kinderen. Ook deze bijdrage kan zowel financieel als in materieel of ondersteuning. 

bottom of page