top of page

PROJECTEN IN BEELD

Eemnes / Paramaribo 27-12-2023.

Sportvrienden .

Na een mooi en voor ons vooral zinvol jaar blikken we vooruit naar een hopelijk net zo'n mooi en positief 2024. Misschien kunnen we er samen nog wel er wat extra aan bijdrage?

We hebben gelukkig voor zover mogelijk aan onze beloften betreffende onze projecten kunnen voldoen. Natuurlijk willen we meer. Dit omdat we onze ogen niet kunnen sluiten voor het zien van de hoeveelheid onrecht en de enorme behoeftes van de bevolking op meerdere gebieden. Frustrerend voor ons is dan ook elke keer weer het moeten ervaren van de desinteresse van het Assemblee t.a.v haar eigen bevolking.

Wat hebben wij dit jaar kunnen doen?

1. We hebben afgelopen jaar 32 grote pakketten kunnen versturen met alle donaties van sportverenigingen en particulieren.
Deze pakketten zaten dan ook propvol met sportkleding, spelmaterialen, voetbaltenues, knuffels, speelgoed,  kinderkleding en daarbij ook nog een grote hoeveelheid school benodigdheden. Elk jaar weer een geweldige prestatie.

2. Aan onze financiële verplichtingen t.a.v het scholingsproject hebben we al vroegtijdig kunnen voldoen. De Stichting zorgt al jaren voor het schoolgeld van 51 drop-outs. Onze begroting voor dit voor ons belangrijkste project hebben we  verhoogd.  We hebben er met dit bedrag dan ook nog 2 schooltjes aan kunnen toevoegen. Totaal zorgen we nu op  negentien verschillende schooltjes voor het schoolgeld van 57 zwerfkinderen.

3. In het Langu gebied ondersteunen we de basisschool van Ligorio met eenzelfde bedrag. Samen met de Hoofdleerkracht hebben we de school al vorig jaar uitgebreid met 2 leerjaren op middelbaar lesniveau, te weten :  leerjaar 9 en 10. Voor deze groep kinderen was er anders geen enkele mogelijkheid om na hun basisopleiding verder te kunnen studeren.

 

4. Voor de oudere drop-outs, de drop-outs behorend bij leerjaar 6 - 7 en 8 blijven de werkplaatsen in Kajana en Moitori intact. We willen met een mooi bedrag dit project blijven ondersteunen.

P.S. De kinderen die alsnog uit de dorpen verdwijnen komen meestal terecht in de illegale goudsector. Zij hebben om te kunnen overleven domweg geen andere keus.
Verschrikkelijk was dat er in november tijdens het spuitwerk onder een heuvel  in een goudmijn van het Matawaigebied alles instortte. De betreffende heuvel werd als het ware ondergraaft.                                          Deze tragedie bracht 21 doden, eenentwintig kansloze jonge mannen.

President Santokhi heeft niets van zich laten horen. "A kissi moi". Het was toch illegaal?

Vice-president Brunswijk heeft zich uiteindelijk ingezet voor een betaalde collectieve begrafenis.

5. Om te kunnen blijven sporten dragen wij net als voorheen bij in de onderhoudskosten. Met deze gift blijft het haalbaar, aldus de DC, de huidige sportlocaties te onderhouden.

In augustus werd ik in Kajana tijdens een van mijn lessen geconfronteerd met een enorm atletiek talent . Een meisje van groep 8 maar al 14 jaar.
In september heb ik na het afsluiten van mijn projecten direct het Assemblee,  de minister van jeugd en sport mw. G. Emanuël en vervolgens onze KNAU geattendeerd op dit fenomeen. Middels een schrijven heb ik hen gevraagd haar daar weg te halen. Breng haar naar een sportinternaat was mijn advies. Als dit niet in Suriname kan, breng haar dan onder in een ander land. Geef haar in elk geval de kans zich verder te kunnen ontwikkelen.
- Doch helaas, nog steeds heeft Suriname geen interesse in dit geschenk. Het Assemblee en haar minister hebben nog altijd niet gereageerd. De handen onze KNAU zijn helaas gebonden.

6. Een terugkerend ritueel tijdens de afsluiting van ons project, wordt er bij elke betreffende school een pakket sportmaterialen achtergelaten.

7. De grootste winst van afgelopen jaar is de structurele beschikbaarheid van de Surinaamse militair en sportleerkracht Johnson. Hij krijgt vanuit zijn werkkring de gelegenheid een paar maal per jaar een aantal weken in het Binnenland onze lessen Bewegingsleer te doseren. Hij zal zorg dragen voor verre - en moeilijk bereikbare basisscholen.
- Let wel: Stichting "Peekwaike " blijft verantwoordelijk voor zijn sport- en spelbenodigdheden.

8. Sinds 2022 ondersteunen wij met een gepaste bijdrage het wereldwijde kinderproject van Terres des Hommes.

Tot slot;
De begroting voor project "Preypreyfasie" 2023 was geraamd op €. 8500,00 . Ondersteuning vanuit het land zelf bleef zoals gewoonlijk uit. De levensvatbaarheid van Stichting "Peekwaike" is helaas nog altijd voor 100 %  afhankelijk van Nederlandse inbreng. Met hier en daar een kleine financiële aanpassing is het ons wel weer gelukt om aan al onze financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Wij, Stichting "Peekwaike" zullen ons dan ook blijven kunnen inzetten voor de Binnenlandse bevolking met voor ons de kinderen als doelgroep. Zij verdienen namelijk net al onze kinderen een eerlijke kans op een betere toekomst. 

Aan onze naam is niet voor niets het slogan gekoppeld "Sport en Onderwijs; een winnende combinatie" .

We gaan nu richten op project "Preypreyfasie 2024".

Aan u opnieuw de vraag?
Mogen wij ook komend jaar weer op uw hulp rekenen?
=============================================
 

bottom of page