top of page

PROJECTEN IN BEELD

Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst.

De verbindingen tussen sport en bewegen staan de laatste jaren in onze westerse samenleving voortdurend in de belangstelling. Sport en bewegen zijn activiteiten die jeugdigen binnen en buiten de school enorm boeien. Hiermee kan het onderwijs de basis leggen voor een levenslange betrokkenheid bij

sport en bewegen en voor een actieve leefstijl.

Het is jammer te ervaren dat er in de door ons bezochte districten in Suriname sport en bewegen, door de verantwoordelijke instanties, een weggeschoven leervak is. Voor hen heeft het verzorgen van sportlessen niet de hoogste prioriteit en zien ze het zeker niet als een vak. In het binnenland laat men sport en bewegen (zonder materialen) over aan de grillen van de (soms te werk gestelde) leerkrachten. 

Een belangrijke conclusie is dat wij met ons ingezette beleid wel op de goede weg zijn. Om een grotere vooruitgang te boeken en te behouden is het echter noodzakelijk de ingeslagen weg te continueren en te versterken. Hiervoor is sportmateriaal nodig. Alleen dan kan onze ambitie worden gerealiseerd om alle

jeugdigen dagelijks te laten deelnemen aan sport en bewegen op en rond school en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en aan een gezonde leefstijl.

Van de Voorzitter

bottom of page