top of page

Hoe het begon

De oprichting van Prey-prey fasie gaat terug naar 2007. Hieronder staat het verslag van eerste sport- en spelclinic 2007 in Nieuw Auroura. Wim deed dit in samenwerking met Stichting “Teeifuka” (noodkreet). Zij wilde dat Wim ieder jaar terug kwam in hun dorp. In 2008 is Wim inderdaad weer terug gegaan. Zie het 2e deel hieronder. Na dat jaar is Wim op eigen initiatief ook naar andere gebieden gegaan. Ook daar waren kinderen en ook daar was behoefte aan sportmaterialen en sport- en spel activiteiten. Nu ruim 10 jaar later maakt Wim de locaties, scholen, leraren en kinderen nog steeds blij met lessen en vooral les- en spelmateriaal dat hij meeneemt en opstuurt. 

GESLAAGDE KERSTSPORT 10-DAAGSE IN HET DORP NIEUW AURORA - 2007

Mede dankzij de sponsorcommissie van de Harderwijkse woningbouwcoöperatie CWS heeft de Nederlandse sportinstructeur Wim Peek van 12 tot 22 december 2007 in samenwerking met stichting Teeifuka in Nieuw Aurora ruim 350 kinderen een onvergetelijke kerst kunnen bezorgen. De kinderen hebben gedurende 10 dagen naar hartenlust kunnen sporten en spelen.

Wim Peek is begin 2006 door stichting Teeifuka gevraagd om na te denken over ondersteunen van activiteiten in het boven Suriname gebied. Hij was enthousiast en heeft toen het idee geopperd om een sport- en spelclinic voor de kinderen in het boven Suriname gebied te verzorgen. In december 2007 is hij richting Suriname vertrokken met sport- en spelmaterialen die dankzij woningcorporatie CWS uit Harderwijk zijn verkregen.

 

Hij ging met drie doelen naar het binnenland van Suriname:

  1.  een aantal vrijwilligers te enthousiasmeren en op te leiden die na zijn vertrek de sport- en spelactiviteiten willen en kunnen voortzetten;

  2. de  kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen;

  3. te proberen zelf toch nog uitgerust maar vooral met een voldaan gevoel huiswaarts te keren.

 

Tijdens zijn dagelijkse activiteiten werd Wim ondersteund door 6 mensen uit het dorp die vooraf waren geselecteerd door stichting Teeifuka. Dorien, Wilda, Gilven, Burten, Eddy en Gremio hebben laten zien dat ze echte hulptrainers zijn en het vertrouwen is er dat ze deze  sportactiviteiten zullen en kunnen voortzetten. Het dorpsbestuur in de persoon van  hedi kabitin Carlo Sampie heeft haar volledige medewerking verleend door het dorpsvoetbalveld beschikbaar te stellen. Er is een sportpark speciaal door stichting Teeifuka aangelegd, maar dit bleek te klein te zijn om meerdere sportonderdelen gelijktijdig te doen.

 

Aan de activiteiten hebben zowel jongens als meisjes meegedaan en werden per dag voor 2 klassen georganiseerd. De activiteiten zijn op vrijdag 13 december officieel van start gegaan. Eerst voor de klassen 5 en 6, daarna voor 3 en 4 en als laatste voor de 1e en 2e klas.

 

Elke sportdag  werd gestart met een warming up door Wim zelf en bestond verder uit een basistraining van atletiek, voetbal, volleybal, voetvolley en badminton. Voor het onderdeel atletiek is de voor de kinderen onbekende “loopscholing“ gebruikt. Toch deden alle kinderen volop mee en liep elke dag weer uit op een feest, de stemming zat er dan ook meteen goed in. Na de “warming up” werden de kinderen onderverdeeld in groepjes van 12. Elk groepje startte bij een aangewezen sportonderdeel en na ongeveer 20 minuten schuiven ze door naar het volgende onderdeel onder vaste begeleiding van één van de hulptrainers.

 

Voor alle andere aanwezige kinderen was een spelenhoek opgezet. Hier konden de kinderen springen op de meegebrachte trampolines. Verder konden zij elastieken, touwtrekken of touwtjespringen, kloslopen, schijf werpen, jus de boules spelen of andere plaatselijke spelen doen.

Na afloop van de trainingssessie was er steevast versnapering en drinken voor de kinderen. De 4e  t/m de 6e dag waren voetbaltoernooidagen, waarbij de teams bekers en trofeeën konden winnen.

Op dinsdag 18 december 2007 was er een gezamenlijke kerstviering voor de kinderen van de voorschoolse activiteiten van stichting Teeifuka en Johannes Arabi bassischool.

De laatste sportdag van ingeruimd voor het individuele atletieknummer 100 meter en dit heeft wel op het sportpark plaatsgevonden. Alle winnaars kregen medailles en na de prijsuitreikingen is het geheel feestelijk afgesloten.

 

Stichting Teeifuka heeft nu een serieus en betrouwbaar persoon die het meegenomen materiaal gaat beheren en onderhouden en de personen die Wim hebben geassisteerd, hebben laten zien dat ze bereid zijn met de sportactiviteiten verder te gaan. Gilven Jabini is belast met de algehele leiding en hij zal proberen om andere leeftijdsgenoten enthousiast te maken en te vragen mee te helpen met de verschillen sportonderdelen. Het materiaal zal altijd beschikbaar zijn, waardoor ze op vaste training- cq speeldagen en speeltijden kunnen bezig zijn.

 

Stichting Teeifuka heeft ervoor gezorgd dat Wim, daar in het binnenland in het nog net niet afgebouwd hut kon verblijven. Deze hut wordt gebouwd in het kader van een huisvestingsproject dat daar wordt uitgevoerd om het wonen in het binnenland aantrekkelijk te maken en het wegtrekken uit het binnenland tegen te gaan. Wim heeft naast de hectische sportactiviteiten toch nog van het binnenland weer deze keer kunnen genieten en “een beetje” uit kunnen rusten, want hij is met een tevreden gevoel Naar Nederland terug gekomen.

Plaatje 1.jpg
Plaatje 2.jpg
Plaatje 3.jpg
Plaatje 4.jpg
Jaarafsluiting 2008 voor de kinderen van Nieuw Auroura groot succes.

 

Voor het tweede jaar bezocht voetbaltrainer/coach  Wim Peek uit Nederland het dorp Nieuw Auroura  in het binnenland van Suriname.

 

Dit jaar was het zijn bedoeling voor de kinderen van de Johannes Arabieschool een voetbal-clinic te verzorgen. Hij kon dit doen met zijn  achtergelaten materiaal en net als vorig jaar ondersteuning van de in het dorp werkzame “Stichting Teeifuka”. Slecht de hoeveelheid ballen moesten worden aangevuld en daarbij heeft hij ook vier nieuwe trainingsdoeltjes  voor het dorp kunnen laten bezorgen. Met zijn ontvangen donaties uit het Nederlandse bedrijfsleven kreeg de coach ook de mogelijkheid voor de kinderen een aantal speeltoestellen aan te kopen. Door met een open begroting te werken en voor zijn eigen kosten op te draaien kostte het Wim weinig moeite bedrijven voor dit project te enthousiastmeren. Hij heeft dit jaar bij de school een basketbalkorf en een voetbal scoringsbord kunnen plaatsen.

 

Met hulp van de oudercommissie werd er ook een stellage gebouwd  voor de twee meegebrachte schommelzitjes, een duikelstang en een set ringen. Bij het sportveldje van Teeifuka, aan de andere kant van het dorp,  kon eveneens een basketkorf en een scoringsbord worden geplaatst.

  

Een maand eerder had Wim al een officiële  dubbele ijzeren schommel laten aankopen in Paramaribo. Deze is toen direct vervoerd naar het dorp en geplaatst door Teeifuka naast de kleuterschool. Dit werk zou voor de voetbaltrainer anders teveel tijd in beslag nemen. De schommel moest namelijk op een vaste betonconstructie worden gemonteerd.

 

Was het vorig jaar een sport – en spel-clinic voor de kinderen van basisschool J.Arabieschool, dit jaar werd het een voetbal-clinic. Drie dagen werd er getraind om enkele voetbaltechnisch en voetbaltactische eigenschappen te verbeteren. De warming-up van de trainingen werd gestart met het onderdeel loopscholing. De oefenstof voor de aller jongste, kinderen uit de eerste en tweede klas,  bestond voornamelijk uit dribbelen en drijven en afschermen van de bal. Voor de derde- en vierdeklassers  lag het accent grotendeels op het passen en trappen en voor de oudsten van de school was de nadruk gelegd op de 1 – 2 combinatie. Elke training werd afgesloten met kleine intensieve partijspelen.

En als klap op de vuurpijl werd iedere trainingsdag beëindigd met het nemen van strafschoppen. Er werd bij elke leeftijdscategorie  om een heuse penalty bokaal gestreden.

 

Hier staat een elfjarig talentje. Voor een goede  voetbalontwikkeling moet deze jongen hier heel snel weg, aldus de trainer/coach.

 

Een bijzonder prettige bijkomstigheid dit jaar was dat Wim onverwachte bijval kreeg uit Suriname. Nog voor zijn vertrek uit Nederland werd hem door het schoolbestuur van N. Auroura gevraagd of het mogelijk was zaterdag 6 december de schoolleiding mee te helpen een sportdag te organiseren. Deze dag zou dan niet alleen voor de kinderen van J. Arabieschool maar ook voor de kinderen van de naast gelegen dorpen, Gujaba en Gunzi zijn. Hier ging de voetbaltrainer natuurlijk direct mee akkoord. Stichting Lodgeholders Boven Suriname zou deze dag met versnaperingen ondersteunen. De festiviteiten startte om 8.30 uur. Er werd door verschillende teams fanatiek voetbal en slagbal gespeeld. Tijdens pauzes ontstonden er spontaan wedstrijden die niet gepland maar de kinderen zelf bedacht werden.

 

Zo werd er tijdens pauzes met meegebrachte springtouwen spring- en touwtrek wedstrijden gehouden. Klassen tegen klassen, jongens tegen meisjes of andere samengestelde groepjes tegen elkaar.  

 

Op de foto ziet u zo’n fragment.

 

Voor deze onvermoeibare kinderen was het deze dag gewoon feest. ’s Middags om 17.00 uur. eindigde deze vermoeiende maar zeer geslaagde dag met de prijsuitreiking.

Plaatje6.jpg
plaatjes5.jpg
plaatje 7.jpg
bottom of page