NIEUWS

Voortgang project Prey-prey fasie 2021

Voor het 2e achtereenvolgend jaar is het mij  niet toegestaan de kinderen in het binnenland van Suriname te verrassen met onze lessen "Bewegingsleer".. Natuurlijk jammer, maar wij zitten niet stil hoor!


Structurele lessen bewegingsleer in het lesprogramma van binnenlandse scholen blijft ons hoofddoel, zo ook hopelijk een volgende jaar.
Naast dit hoofddoel hebben wij er in de loop der jaren verschillende noodzakelijke sub-projecten aan toe moeten voegen. Het een kan nu eenmaal niet zonder het ander.

Onze hulp voor alle kinderen wonend in het binnenland van Suriname bestaat inmiddels uit :


1. het verzorgen van lessen Bewegingsleer.
1a. de leerkrachten handvatten bieden om ons doel te kunnen onderhouden.


2. het aanleveren van Sport-en spelmaterialen.
2a. de leerkrachten onderwijzen in gebruik, mogelijkheden en onderhoud van het materiaal.


3. het helpen opzetten en bevoorraden van een werkplaatsje voor de dropouts. (Momenteel bezit helaas alleen Moitori nog deze luxe).


4. lesgeld verzorgen voor kinderen met nog voldoende perspectief. (groep 1 t/m 5)


5. hulp bieden om het sportveldje met onze naam in Moitori te onderhouden, te verbeteren en zomogelijk uit te breiden. . .

Vanuit Nederland blijven diverse hulpbronnen voor een regelmatige aanvoer van aller soort  spullen zorgen: van speelgoed tot kinderkleertjes, van sport- en spelmaterialen tot hand- maar ook electrisch gereedschap.
.
Alleen dit jaar zijn er alweer 34 grote en overvolle pakketten verstuurd. Letwel : voornamelijk naar het grootste district van Suriname, "Sipaliwini".
Alleen dit gebied telt al meer dan 60 schooltjes.

Ik mag dan niet naar mijn 2e vaderland maar wij blijven vooruit kijken. Momenteel evalueren twee bestuursleden van onze Stichting samen met de District Commissaris van Sipaliwini onze lopende projecten cq genomen initiatieven. De balans wordt opgemaakt.

Gelijkertijd wordt er geinventariseerd bij welke noodzakelijke behoeften onze Stichting een helpende hand zou kunnen bieden.
Hierbij wordt vooral gedacht aan de ouders van de kinderen. Met hen wordt gesproken.

Belangrijk is te weten wat hun persoonlijke interesses zijn en waar hun persoonlijke belangen liggen. Vervolgens is het ook goed te weten wat ten goede zou kunnen komen van de gemeenschap.
Samengevat: elk initiatief wat wij ondersteunen moet wel aan een paar voorwaarden voldoen:
Het initiatief moet sowieso in belang zijn van de gemeenschap, het moet direct of indirect ten goede komen aan de kinderen. 
In de basis kan het om een cursus of bijscholing voor persoonlijke ontwikkeling gaan. Maar het resultaat hiervan zal ingezet moeten worden voor de kinderen. Ook een gezamenlijke cursus moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Het doet me goed te horen dat de eerste ideeën conform onze voorwaarden al op tafel liggen.

Tot slot,
U begrijpt hieruit dat ik dagelijks telefonisch contact heb met mijn medebestuurders. We nemen in het kort de dag door, en dat voelt goed.

Hopelijk mag ik zelf volgend jaar weer.

Sportgroet Wim